Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Катедри Компютърни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Компютърни технологии

КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ“

Състав Кабинет Служ. тел. Дом. тел. E-mail адрес Приемно време
проф. д-р Асен Рахнев
ръководител
545
032 261-773
- assen@uni-plovdiv.bg Сряда:
12:00 – 13:00
проф. д-р Антон Илиев 440 032 261-759 aii@uni-plovdiv.bg

Вторник: 
16:00 - 17:00

доц. д-р Анна Малинова 237 032 261-745 malinova@uni-plovdiv.bg Понеделник:
13:30 – 14:30
доц. д-р Николай Павлов 244 032 261-747
nikolayp@uni-plovdiv.bg Петък:
13:00 – 14:00
доц. д-р Тодорка Глушкова 237 032 261-745 glushkova@uni-plovdiv.bg Четвъртък: 
12:30 - 13:30
гл. ас. д-р Димитър Благоев 244 032 261-747 dblagoev@uni-plovdiv.bg   

             -

гл. ас. д-р Кремена Стефанова 237 032 261-745 kstefanova@uni-plovdiv.bg Понеделник:
16:00 - 17:00
Вторник: 

08:00 - 09:00
гл. ас. д-р Георги Шарков 244 032 261-747 gsharkov@uni-plovdiv.bg

Вторник:
08:00 - 09:00

гл. ас. д-р Елена Тодорова 241 032 261-753
etodorova@uni-plovdiv.bg

Понеделник: 
14:00 - 15:00
Сряда:
10:45 – 11:45

гл. ас. д-р Мая Стоева 242 032 261-748  maya@fmi-plovdiv.org Вторник:
08:00 - 09:00
гл. ас. д-р Мария Василева 444 032 261-764 mariavasileva@uni-plovdiv.bg 

Понеделник:
12:30 – 13:30

Сряда:
10:45 – 11:45
ас. Георги Спасов 244 032 261-747 - gggggogi@gmail.com

Вторник:
14:30 – 15:30

Петък:  
12:00 – 13:00
ас. Павел Кюркчиев 440 032 261-759 - pkyurkchiev@uni-plovdiv.bg Четвъртък: 
11:45 - 12:45
Петък:
08:00 - 09:00
ас. Веселин Кюркчиев 545
 032 261-773 - vkyurkchiev@gmail.com  Сряда:
12:00 – 13:00
ас. Виктор Матански 440
 032 261-759 -  viktor_matanski@yahoo.com Четвъртък:
10:00-11:00
ас. Мария Добрева 244 032 261-747 - maria.d.dobreva@gmail.com Петък:
13:00 - 14:00
ас. Иван Желев 244 032 261-747 - ivanzhelevx@gmail.com Вторник: 
13:30 - 14:30 
Сряда:
16:00 - 17:00
проф. д-р Николай Кюркчиев гост-преподавател 545 032 261-773 - nkyurk@math.bas.bg Сряда:12:00 – 13:00
доц. д-р Евгения Ангелова
гост-преподавател
545 032 261-773 - eangelova@uni-plovdiv.bg Вторник
10:00 – 11:00

 

mariavasileva@uni-plovdiv.bg
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ