Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информатика, пролетен    English
Факултет по математика и информатика - Информатика, пролетен

Последна актуализация: 05.06.2017 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
 
ИЗПИТНА СЕСИЯ

на специалност „ИНФОРМАТИКА“
за ПРОЛЕТЕН (В) ТРИМЕСТЪР НА 2016/17 УЧЕБНА  ГОДИНА
 

Учебна дисциплина,
преподавател
Редовен изпит Поправителен изпит
дата час зала дата час зала
I курс

Математически анализ,
доц. Боян Златанов

15.06.2017

09:00

2 аула

26.06.2017

09:00

2 аула

Програмиране на Java,
проф. Станимир Стоянов, 
гл. ас. д-р Емил Дойчев

23.06.2017

09:00

546 к.з.

29.06.2017

14:00

546 к.з.

Операционни системи,  
доц. Ангел Голев

19.06.2017

14:00

424 ауд.

27.06.2017

14:00

424 ауд.

II курс

Софтуерни технологии,
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева,
гл. ас. д-р Емил Дойчев

14.06.2017

09:00

547 к.з.

26.06.2017

14:00

547 к.з.

Дискретна математика,
доц. Христо Кискинов

23.06.2017

09:00

2 аула

29.06.2017

09:00

2 аула

Компютърни архитектури, 
доц. Владимир Шкуртов

19.06.2017

09:00

2 аула,
 531 к.з.

28.06.2017

09:00

422 ауд, 535 к.з.

Избираема дисциплина

текуща оценка

III курс

Софтуерни технологии,
доц. Ася Стоянова-Дойчева

15.06.2017

09:00

547 к.з.

26.06.2017

14:00

547 к.з.

Изкуствен интелект,
проф. д-р Станимир Стоянов

21.06.2017

09:00

546 к.з.

28.06.2017

09:00

546 к.з.

Практикум по софтуерни технологии,
гл. ас. д-р Владимир Вълканов, 
гл. ас. д-р Иван Димитров

Текуща оценка

28.06.2017

09:00

546 к.з.

Избираема дисциплина

текуща оценка

IV курс

Управление на проекти, 
проф. Георги Тотков

14.06.2017

09:00

каб. 359
Ректорат

19.06.2017

09:00

каб. 359
Ректорат

Избираема дисциплина

текуща оценка

Преддипломен стаж

текуща оценка

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ