Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2009 година протокол № 33 / 16.12.2009    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 33 / 16.12.2009

1. РЕШЕНИЕ: ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ на 10.12.2009 г.:

  1. Докторанти.
  2. Избор на хонорувани преподаватели.
  3. Разни.

2.  РЕШЕНИЕ: във връзка с получено писмо от студенти от ІV курс, спец. „Математика и информатика", касаещо изучавания материал по учебната дисциплина „Компютърна графика и презентации", ДС прие предложението да се даде писмено обяснение от доц. д-р Станимир Стоянов, ръководител на катедра „Компютърни системи" и от преподавателите, водещи тази дисциплина - доц. д-р Димчо Димов и гл.ас. Александър Пенев.

3. РЕШЕНИЕ: ДС предлага на 21.12.2009 г. да се проведе Коледен банкет на ФМИ и до 17.12.2009 г. (четвъртък) да се предаде от ръководителите на катедри списък на участниците (преподавателите в катедрата, пенсионери и хонорувани, имащи повече от 10 часа седмично)..

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ