Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Научни трудове на ПУ - Математика том 34, кн. 3, 2004    English
Факултет по математика и информатика - том 34, кн. 3, 2004

Научни трудове, том 34, кн. 3, 2004 - Математика

Иван Ат. Бадев
L-паралелни мрежи в n-мерно пространство на Вайл

Иван Ат. Бадев
Ивични мрежи в тримерното пространство на Вайл

Ж.М. Димитрова, С.В. Миховски
Върху полупримитивността на кръстосани произведения на групи и прости пръстени

И.Г. Градева
Антисиметрични полиноми

Добринка Костадинова Грибачева
Върху някои специални композиции и кривинни свойства на тримерно вайлово пространство

Иванка Касандрова, Маргарита Костова
Полиноми на Силвестър

Манчо Манев, Галя Накова
Кривинни свойства на някои тримерно почти контактни В-метрични многообразия

Донка Желева Пашкулева, Климент Василев Василев
Върху един клас многолистни функции с отрицателни коефициенти

И.К. Русинов
Едно направление в метода на матрични функции на Ляпунов и устойчивост по отношение на две мерки

И.К. Русинов
Критерий за полиустойчивост на диференциални уравнения по отношение на две мерки

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ