Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Компютърна бизнес графика (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Компютърна бизнес графика (Практикум)
 Лектор гл. ас. Юри Хоптериев
Анотация
В курса се разглеждат възможности за графично представяне на данни, използвани най-често в икономиката и социологията. Разглеждат се основни типове и подтипове статистически диаграми, тяхната приложимост в зависимост от таблиците с данни и изборът на подходяща диаграма в зависимост от целта на представянето. Студентите ще се запознаят с технологията за изграждане на диаграми в Windows-приложението MicroSoft Excel, на което ще се изпълняват задачите. Ще се разгледат възможности за достъп до елементите на диаграма и за включване на диаграма в документ и презентация.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ