Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Бизнес информационни технологии – задочно    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии – задочно
Последна актуализация: 13.06.2017 г.
 
ИЗПИТНИ СЕСИИ през 2016/17 учебна година
на специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
I курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Линейна алгебра и аналитична геометрия,
доц. Марта Теофилова
05.11.2016 (събота)
2 аула
20.11.2016 (неделя)
424 ауд.
10:00 19.06.2017
603 с.з.
 10:00
Въведение в компютърните науки,
проф. Георги Тотков
23.10.2016 (неделя)
29.10.2016 (събота) 
2 аула
10:00 14.06.2017
446 к.з.
 14:00
Увод в информационните технологии,
доц. Евгения Ангелова
Текуща оценка 23.06.2017
546 к. з.
 14:00
Зимен
(Б)

Програмиране 
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

05.02.2017 (неделя)
12.02.2017 (неделя)
446 к. з.

10:00
14:00

 16.06.2017
 531 к.з.

 10:00

Право и правни информационни системи
доц. Паунов

Текуща оценка

28.06.2017
346 к.з.

 10:00

Информационни технологии в математиката
доц. Анна Малинова

Текуща оценка

26.06.2017
546 к. з. 

 14:00

Английски език

Текуща оценка

29.06.2017
441 с.з.  

 10:00
Пролетен
(В)
Обектно-ориентирано програмиране
доц. д-р Николай Павлов

13.05.2017
(събота)
20.05.2017
(събота)
424 ауд. 

1000  21.06.2017
422 ауд.
10:00
Приложна математика
доц. д-р Христина Кулина

27.05.2017
(събота)
546 к.з.
03.06.2017
(събота)
346 к.з.

1400   20.06.2017
547 к.з.

10:00 
Банково дело и банкови
информационни системи
д-р Иван  Гешев
Текуща оценка 29.06.2017
546 к.з.
 10:00
Графика и презентации
гл. ас. д-р Александър Пенев
Текуща оценка 15.06.2017
346 к.з.
10:00
II курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Финансова математика,
гл. ас. Милена Петкова
19.11.2016 (събота)
26.11.2016 (събота)
422 ауд.
14:00 16.06.2017
432 к.з.
 10:00 
Право и правни информационни системи,
доц. Христо Паунов
Текуща оценка 28.06.2017
346 к.з. 
 10:00 
Програмиране чрез .NET,
доц. Николай Павлов
29.10.2016 (събота)
05.11.2016 (събота)
422 ауд.
14:00 21.06.2017
422 ауд. 
 10:00 
Избираема дисциплина Текуща оценка
Зимен
(Б)

Бази от данни,
гл. ас. д-р Георги Чолаков

15.01.2017 (неделя)
22.01.2017 (неделя)
546 к. з.

14:30

15.06.2017
546 к.з.

14:00

Застрахователна математика 
проф. д-р Николай Кюркчиев

04.02.2017 (събота)
531 + 532 к. з.
11.02.2017 (събота)
531 к. з.

10:30

23.06.2017
531 к.з.

10:00 

Счетоводство и счетоводни ИС
проф. д-р Асен Рахнев

18.02.2017 (събота)

25.02.2017 (събота)
532 к. з.

14:00

10:00

23.06.2017
546 к. з.

14:00

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Пролетен
(В)
Иконометрия
доц. д-р Анна Малинова

29.04.2017
(събота)
547 к.з.
13.05.2017
(събота)
531 к.з.

1000 26.06.2017
546 к. з.
 14:00
Програмиране в Интернет с
PHP и MySQL
доц. д-р Емил Хаджиколев

22.04.2017
(събота)
20.05.2017
(събота)
446 к.з.

1000 19.06.2017
446 к.з.
10:00 
Информационни технологии в Интернет
гл.ас.д-р Никола Вълчанов

27.05.2017
(събота)
03.06.2016
(събота)
446 к.з.

1400
27.06.2017
146 к.з.

10:00  
Избираема дисциплина Текуща оценка
III курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Програмиране на Java 
проф. Станимир Стоянов,
гл. ас. Иван Димитров
29.10.2016 (събота)
05.11.2016 (събота)
547 к. з.
10:00 16.06.2017
346 к.з.
 10:00
Практика по специалността Текуща оценка 
Избираема дисциплина  Текуща оценка
Зимен
(Б)

Компютърни мрежи и комуникации
доц. д-р Иван Ганчев

19.02.2017 (неделя)
26.02.2017 (неделя)
446 к. з.

14:00
10:00

14.06.2017
346 к.з.  

10:00

Софтуерни технологии,
доц. д-р Ася Стоянова

04.02.2017 (събота)
446 к. з.
11.02.2017 (събота)
546 к. з.

14:00

28.06.2017
547 к.з. 

10:00

Въведение в облачните технологии,
доц. д-р Станка Хаджиколева

Текуща оценка

24.06.2017
547 к.з. 

10:00

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Пролетен
(В)
Моделиране и управление на бизнес процеси
доц. д-р Елена Сомова

14.05.2017
(неделя)
533 к.з.


03.06.2016
(събота)
547 к.з. 

1500 

 

1400

27.06.2017
  446 к.з.
 09:00
Инвестиции и инвестиционни техники
проф. д-р Андрей Захариев

13.05.2015
(събота)
446 к.з.
20.05.2016
(събота)
547 к.з.

1400   22.06.2017
446 к.з.
10:00 
Уеб дизайн
гл. ас. д-р Тодорка Глушкова
Текуща оценка 19.06.2017
546 к. з.
 14:00
Избираема дисциплина Текуща оценка
IV курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Застраховане и застрахователни ИС,
проф. Антон Илиев
Текуща оценка 21.06.2017
446 к.з.
 10:00 
Електронна търговия
доц. Анна Малинова
22.10.2016 (събота)
29.10.2016 (събота)
446 к. з.
09:00  19.06.2017
546 к. з.
 14:00
Оптимизационни модели в икономиката
доц. Христина Кулина
13.11.2016 (неделя)
20.11.2016 (неделя)
546 к. з.
10:00  20.06.2017
547 к.з.
10:00  
Избираема дисциплина Текуща оценка
Зимен
(Б)

Анализ на инвестиционни проекти,
проф. д-р Андрей Захариев

18.02.2017 (събота)
25.02.2017 (събота)
433 к. з.

10:00

22.06.2017
446 к.з. 

10:00 

Борсова и извънборсова търговия,
гл. ас. д-р Милена Петкова

21.01.2017 (събота)
28.01.2017 (събота)
532 к. з.

10:00

16.06.2017
432 к.з. 

10:00 

Бизнес английски език с информационни технологии,
доц. д-р Иван Шотлеков

Текуща оценка

15.06.2017
431 к.з. 

10:00 

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Пролетен
(В)
Бизнес информационни системи
гл. ас. д-р Кремена Стефанова
Текуща оценка
14.06.2017
531 к.з.
10:00 
Издателски системи
доц. д-р Ангел Голев
Текуща оценка   14.06.2017
531 к.з.
10:00 
Преддипломен стаж Текуща оценка

*легенда:
най-скорошните промени са оцветени.

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ