Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Бизнес информационни технологии – задочно    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии – задочно
Последна актуализация: 10.06.2018 г.
 
ИЗПИТНИ СЕСИИ през 2017/18 учебна година
на специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
I курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Линейна алгебра и аналитична геометрия,
доц. Марта Теофилова
11.11.2017 (събота)
603 с. з.
18.11.2017 (събота)
2 аула
10:00 14.06.2018
422 ауд.
 10:00
Въведение в компютърните науки,
проф. Георги Тотков
21.10.2017 (събота)
28.10.2017 (събота) 
2 аула
10:00 12.06.2018
423 ауд.
 10:00
Увод в информационните технологии,
доц. Евгения Ангелова
Текуща оценка 15.06.2018
246 к.з.
 09:00
Зимен
(Б)

Програмиране 
проф. Христо Крушков

11.02.2018 (неделя)
446 к. з.
18.02.2018 (неделя)
547 к. з.

10:00 

13.06.2018
346 к.з

10:00

Право и правни информационни системи
доц. Христо Паунов

Текуща оценка 

18.06.2018
436 с.з.

10:00

Информационни технологии в математиката
доц. Анна Малинова

Текуща оценка 

12.06.2018
546 к.з.

14:00

Английски език

Текуща оценка 

21.06.2018
431 к.з.

10:00

Пролетен
(В)
Обектно-ориентирано програмиране,
доц. Николай Павлов
19.05.2018 (събота)
422 ауд.
26.05.2018 (събота)
2 аула
 10:00 28.06.2018
424 ауд.
 
 10:00
Приложна математика,
доц. Христина Кулина
28.04.2018 (събота)
547 к.з.
12.05.2018 (събота)
246 к.з.
 10:00 19.06.2018
547 к.з.
 10:00
Банково дело и банкови информационни системи,
доц. Иван Соколов
Текуща оценка
26.06.2018
446 к.з.
 10:00
Графика и презентации,
гл. ас. Александър Пенев
Текуща оценка
25.06.2018
146 к.з.
10:00 
II курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)

Финансова математика,
гл. ас. д-р Милена Петкова

21.10.2017 (събота)
28.10.2017 (събота)
346 к. з.

10:00

13.06.2018
432 к.з.

 10:00

Маркетингови изследвания,
проф. Снежана Гочева

12.11.2017 (неделя)
19.11.2017 (неделя)
547 к. з.

10:00

14.06.2018
547 к.з.

 14:00

Програмиране чрез .NET,
гл.ас.д-р Никола Вълчанов

25.11.2017 (събота)
546 к. з.
02.12.2017 (събота)
446 к. з. 

10:00

14.06.2018
246 к.з.

10:00

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Зимен
(Б)

Бази от данни
проф. Станимир Стоянов

10.02.2018 (събота)
446 к. з.
24.02.2018 (събота)
546 к. з.

10:00 

13:00

21.06.2018
546 к.з.

10:00

Застрахователна математика 
проф. Николай Кюркчиев

27.01.2018 (събота)
446 к. з.
03.02.2018 (събота)
532 к. з.

10:30 

22.06.2018
532 к.з.

10:00

Счетоводство и счетоводни ИС
проф. Асен Рахнев

13.01.2018 (събота)
20.01.2018 (събота)
446 к. з.

10:00 

15.06.2018
246 к.з.

10:00

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Пролетен
(В)
Иконометрия
доц. Анна Малинова/гл. ас. Кремена Стефанова
21.04.2018 (събота)
28.04.2018 (събота)
146 к.з.
 14:00  26.06.2018
546 к.з.
 14:00
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL
доц. Емил Хаджиколев
13.05.2018 (неделя)
20.05.2018 (неделя)
547 к.з.
10:00
  28.06.2018
446 к.з.
 10:00
Информационни технологии в Интернет
гл. ас. Никола Вълчанов
26.05.2018 (събота)
246 к.з.
02.06.2018 (събота)
346 к.з.   
10:00

14:00
25.06.2018
547 к.з.
 10:00
Избираема дисциплина
Текуща оценка 
III курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)

Програмиране на Java 
проф. Станимир Стоянов

18.11.2017 (събота) 
02.12.2017 (събота) 
546 к. з.

10:00

15.06.2018
146 к.з.

10:00 

Практика по специалността

Текуща оценка 

Избираема дисциплина 

Текуща оценка

Зимен
(Б)

Компютърни мрежи и комуникации
проф. Иван Ганчев

28.01.2018 (неделя)
03.02.2018 (събота)
346 к. з.

10:00
14:00 

18.06.2018
546 к.з.

10:00

Софтуерни технологии
доц. Ася Стоянова

18.02.2018 (неделя)
24.02.2018 (събота)
346 к. з.

15:00

10:00 

22.06.2018
546 к.з.

14:00

Въведение в облачните технологии,
доц. Станка Хаджиколева

Текуща оценка 

21.06.2018
246 к.з.

10:00

Избираема дисциплина 

Текуща оценка

Пролетен
(В)
Моделиране и управление на бизнес процеси,
доц. Елена Сомова
20.05.2018 (неделя)
27.05.2018 (неделя)
346 к.з.
 10:00 27.06.2018
446 к.з.  
10:00
Инвестиции и инвестиционни техники
проф. Андрей Захариев
28.04.2018 (събота)
12.05.2018 (събота)
146 к.з.
10:00
14:00

13.06.2018
432 к.з.
 10:00
Уеб дизайн,
проф. Асен Рахнев/гл. ас. Тодорка Глушкова
Текуща оценка  26.06.2018
546 к.з.
 14:00
Избираема дисциплина Текуща оценка 
IV курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)

Застраховане и застрахователни ИС,
проф. Антон Илиев

Текуща оценка

14.06.2018
434 к.з.

10:00 

Електронна търговия
доц. Анна Малинова

22.10.2017 (неделя)
29.10.2017 (неделя)
446 к. з.

13:30 

12.06.2018
546 к.з.

14:00 

Оптимизационни модели в икономиката
доц. Дойчин Бояджиев

11.11.2017 (събота)
19.11.2017 (неделя)
146 к. з.

10:00 

20.06.2018
533 к.з.

10:00 

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Зимен
(Б)

Анализ на инвестиционни проекти,
проф. Андрей Захариев

10.02.2018 (събота)
17.02.2018 (събота)
433 к. з.

10:00 

13.06.2018
432 к.з.

10:00

Борсова и извънборсова търговия,
проф. А. Захариев / гл. ас. М. Петкова

20.01.2018 (събота)
27.01.2018 (събота)
433 к. з.

10:00 

13.06.2018
432 к.з.

10:00

Бизнес английски език с информационни технологии

Текуща оценка 

21.06.2018
431 к.з.

10:00

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Пролетен
(В)
Бизнес информационни системи,
доц. Николай Павлов/гл. ас. Кремена Стефанова
Текуща оценка  18.06.2018
532 к.з. 
 10:00
Издателски системи
доц. Ангел Голев/гл. ас. Кремена Стефанова
Текуща оценка  18.06.2018
532 к.з.
 10:00
Преддипломен стаж Текуща оценка 

*легенда:
най-скорошните промени са оцветени.

 

14.06.2018
(четвъртък)
434 к.з.

12.06.2018
546 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ