Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Бизнес информационни технологии – задочно    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии – задочно
Последна актуализация: 25.01.2018 г.
 
ИЗПИТНИ СЕСИИ през 2017/18 учебна година
на специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
I курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Линейна алгебра и аналитична геометрия,
доц. Марта Теофилова
11.11.2017 (събота)
603 с. з.
18.11.2017 (събота)
2 аула
10:00 юни 2018  
Въведение в компютърните науки,
проф. Георги Тотков
21.10.2017 (събота)
28.10.2017 (събота) 
2 аула
10:00 юни 2018  
Увод в информационните технологии,
доц. Евгения Ангелова
Текуща оценка юни 2018  
Зимен
(Б)

Програмиране 
проф. Христо Крушков

11.02.2018 (неделя)
446 к. з.
18.02.2018 (неделя)
547 к. з.

10:00 

юни 2018

 

Право и правни информационни системи
доц. Христо Паунов

Текуща оценка 

юни 2018

 

Информационни технологии в математиката
доц. Анна Малинова

Текуща оценка 

юни 2018

 

Английски език

Текуща оценка 

юни 2018

 

Пролетен
(В)
         
         
       
       
II курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)

Финансова математика,
гл. ас. д-р Милена Петкова

21.10.2017 (събота)
28.10.2017 (събота)
346 к. з.

10:00

юни 2018

 

Маркетингови изследвания,
проф. Снежана Гочева

12.11.2017 (неделя)
19.11.2017 (неделя)
547 к. з.

10:00

юни 2018

 

Програмиране чрез .NET,
гл.ас.д-р Никола Вълчанов

25.11.2017 (събота)
546 к. з.
02.12.2017 (събота)
446 к. з. 

10:00

юни 2018

 

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Зимен
(Б)

Бази от данни
проф. Станимир Стоянов

10.02.2018 (събота)
446 к. з.

24.02.2018 (събота)
546 к. з.

10:00 

13:00

юни 2018

 

Застрахователна математика 
проф. Николай Кюркчиев

27.01.2018 (събота)
446 к. з.
03.02.2018 (събота)
532 к. з.

10:30 

юни 2018

 

Счетоводство и счетоводни ИС
проф. Асен Рахнев

13.01.2018 (събота)
20.01.2018 (събота)
446 к. з.

10:00 

юни 2018

 

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Пролетен
(В)
         
         
         
   
III курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)

Програмиране на Java 
проф. Станимир Стоянов

18.11.2017 (събота) 
02.12.2017 (събота) 
546 к. з.

10:00

юни 2018

 

Практика по специалността

Текуща оценка 

Избираема дисциплина 

Текуща оценка

Зимен
(Б)

Компютърни мрежи и комуникации
проф. Иван Ганчев

28.01.2018 (неделя)
03.02.2018 (събота)
346 к. з.

10:00
14:00 

юни 2018

 

Софтуерни технологии
доц. Ася Стоянова

18.02.2018 (неделя)
24.02.2018 (събота)
346 к. з.

15:00

10:00 

юни 2018

 

Въведение в облачните технологии,
доц. Станка Хаджиколева

Текуща оценка 

юни 2018

 

Избираема дисциплина 

Текуща оценка

Пролетен
(В)
         
         
       
   
IV курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)

Застраховане и застрахователни ИС,
проф. Антон Илиев

Текуща оценка

юни 2018

 

Електронна търговия
доц. Анна Малинова

22.10.2017 (неделя)
29.10.2017 (неделя)
446 к. з.

13:30 

юни 2018

 

Оптимизационни модели в икономиката
доц. Дойчин Бояджиев

11.11.2017 (събота)
19.11.2017 (неделя)
146 к. з.

10:00 

юни 2018

 

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Зимен
(Б)

Анализ на инвестиционни проекти,
проф. Андрей Захариев

10.02.2018 (събота)
17.02.2018 (събота)
433 к. з.

10:00 

юни 2018

 

Борсова и извънборсова търговия,
проф. А. Захариев / гл. ас. М. Петкова

20.01.2018 (събота)
27.01.2018 (събота)
433 к. з.

10:00 

юни 2018

 

Бизнес английски език с информационни технологии

Текуща оценка 

юни 2018

 

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Пролетен
(В)
       
       
   

*легенда:
най-скорошните промени са оцветени.

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ