Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Катедри Компютърни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Компютърни технологии

КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ“

Състав Кабинет Служ. тел. Дом. тел. E-mail адрес Приемно време
проф. д-р Асен Рахнев
ръководител катедра
545
032 261-773
assen@uni-plovdiv.bg Вторник:
12:00 – 13:00
проф. д-р Антон Илиев, зам.-ректор 440 032 261-759 aii@uni-plovdiv.bg

Вторник:
16:00 – 17:00

доц. д-р Анна Малинова 237 032 261-745 malinova@uni-plovdiv.bg Понеделник: 12:00 – 13:00
доц. д-р Николай Павлов, зам.-декан 244 032 261-747
nikolayp@uni-plovdiv.bg

Сряда:
12:00 – 13:00

доц. д-р Тодорка Глушкова 237 032 261-745 glushkova@uni-plovdiv.bg Четвъртък: 15:30 – 16:30
доц. д-р Кремена Стефанова 237 032 261-745 kstefanova@uni-plovdiv.bg

Понеделник: 8:30 – 09:30

Вторник: 
10:45 – 11:45
гл. ас. д-р Димитър Благоев 244 032 261-747 dblagoev@uni-plovdiv.bg   

             -

гл. ас. д-р Георги Шарков 244 032 261-747 gsharkov@uni-plovdiv.bg

Четвъртък: 08:15 – 09:15

гл. ас. д-р Елена Тодорова 241 032 261-753
etodorova@uni-plovdiv.bg

Вторник:
14:00 – 15:00
Сряда:
14:00 – 15:00

гл. ас. д-р Мая Стоева 242 032 261-748  mstoeva@uni-plovdiv.bg Четвъртък:
8:15 – 9:15
гл. ас. д-р Мария Василева 444 032 261-764 mariavasileva@uni-plovdiv.bg 

          -

гл. ас. д-р Веселин Кюркчиев 545 032 261-773 vkyurkchiev@uni-plovdiv.bg Сряда:
12:00 – 13:00
ас. Георги Спасов 244 032 261-747 georgi.spasov@uni-plovdiv.bg

Вторник:
14:30 – 15:30
Петък:
12:00 – 13:00

ас. Павел Кюркчиев 440 032 261-759 pkyurkchiev@uni-plovdiv.bg петък:
8:00 – 9:00
ас. Виктор Матански 440
 032 261-759  matanski@uni-plovdiv.bg Четвъртък:
10:00-11:00
ас. Мария Добрева 244 032 261-747 m-dobreva@uni-plovdiv.bg Сряда:
12:00 - 13:00
ас. Иван Желев 244 032 261-747 izhelev@uni-plovdiv.bg

Понеделник: 13:30 – 14:30

Сряда:
13:30 – 14:30
ас. Симеон Монов 545 032 261-773  smonov@uni-plovdiv.bg Сряда
10:30 – 12:30

проф. д.м.н. Снежана Христова 

гост-преподавател

342 032 261-746 snehri@uni-plovdiv.bg Вторник:
12:00 – 13:00
проф. д-р Николай Кюркчиев гост-преподавател 545 032 261-773 nkyurk@math.bas.bg Петък:
12:00 – 13:00
доц. д-р Евгения Ангелова
гост-преподавател
545 032 261-773 eangelova@uni-plovdiv.bg Сряда
10:30 – 11:30

 

mariavasileva@uni-plovdiv.bg
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ