Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало    English
Факултет по математика и информатика - Начало

 Факултетът по математика и информатика (ФМИ) е първият самостоятелен факултет в над половинвековната история на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.  Днес той е  утвърден и авторитетен център за научни изследвания и подготовка на специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. В него работят около 80 висококвалифицирани преподаватели, половината от които са хабилитирани (12 професори и 29 доценти) и повече от половината – с научни степени (4 доктори на науките и 70 доктори). Голяма част от тях са специализирали в реномирани чуждестранни научни институти и университети, били са гост-преподаватели в университети на САЩ, Япония, Африка и Европа. Много са участията им в авторитетни международни научни форуми и в научни и образователни проекти съвместно с университети от ЕС, САЩ  и др.  ФМИ осъществява обмен на студенти и преподаватели по различни академични програми с университети в Австрия, Англия, Германия, Ирландия, Испания, Македония, Португалия, Румъния, Сърбия и Черна гора, Унгария, Финландия. (Пълният текст).

 

Важни съобщения

Обучението в редовна и в задочна форма през 2022/2023 уч. г. ще се провежда на 

два семестъра.

Академичния календар за 2022/2023 уч. г. можете да намерите тук.

Учебните занятия със студентите от ОКС "Бакалавър", задочна форма на обучение, ще започнат през м. септември 2022 г. Разписи на занятията ще бъдат публикувани в раздела Учебен график (график на учебните занятия по специалности).

 

Извънредни занятия 2021/2022 Извънредни изпити 2021/2022

Катедрени съвети 2021/2022

 

Съгласно Заповед РД-21-655 от 31.03.2022 г. на Ректора на ПУ, учебните занятия (лекции, упражнения и лабораторни занятия) по задължителните дисциплини във ФМИ ще се провеждат присъствено през Пролетния триместър на 2021/2022 уч. г.
Информация за провеждане на избираемите дисциплини - тук.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ