Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Докторантури Кандидатстване Доктор (след магистърска степен)    English
Факултет по математика и информатика - Доктор (след магистърска степен)

 

 • В началото на всяка учебна година към катедрите на ФМИ се обявяват конкурси за докторантури в следните научни направления:
Шифър

 

Научни области, групи специалности, специалности

Научна степен

  01.00.00. ЕТЕСТВЕНИ НАУКИ   
  01.01.00. Математика   
  01.01.02.   Алгебра и теория на числата  математически 
  01.01.04.   Математически анализ   математически
  01.01.05.   Диференциални уравнения   математически
  01.01.06.   Геометрия и топология   математически
  01.01.09.   Изчислителна математика   математически
01.01.12.   Информатика (вкл. Математическо осигуряване, архитектура на изчислителни системи, операционни системи и системно програмиране, бази от данни и знания и системи за управлението им, изкуствен интелект, бюротика, информационно моделиране, кибернетика)   математичечски, технически, икономически
01.01.13.   Математическо моделиране и приложение на математиката (по групи научни специалности и по отрасли)   математически и всички останали науки, по които се дават научни степени
  05.00.00.   ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ  
05.07.00   Педагогика  
05.07.03.   Методика на обучението (по отрасли и видове науки)   педагогически
 • Кандидатите за участие в конкурс подават следните документи:

  1. Заявление до Ректора.
  2. Автобиография.
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" с приложението и нотариално заверено копие от нея.
  4. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
  5. Квитанция за внесени такси за явяване на конкурсни изпити.

 • Подаване на документи и информация по конкурсите:

  Ректорат на ПУ (ул. "Цар Асен" № 24), стая 120, г-жа Цвета Темелкова, тел. 032/261-408.

Допълнителна информация е предоставена тук:  http://procedures.uni-plovdiv.bg/
Изпит по английски за докторанти 2016 прочетете указанията тук
Изпит по английски за кандидат-докторанти 2016 прочетете указанията тук

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ