Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Катедри Компютърни системи    English
Факултет по математика и информатика - Компютърни системи

КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ“

Състав Кабинет Служ. тел. Дом. тел.
E-mail адрес
Приемно време
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева
ръководител
240 261-752 - astoyanova@uni-plovdiv.bg

Сряда: 11:00 – 12:00

проф. д-р Иван Ганчев
542 261-768 - ivgan@uni-plovdiv.bg


Понеделник: 17:00-18:00

доц. д-р Генчо Стоицов 430 261-813 673-956 stoitzov@uni-plovdiv.bg


Петък: 08:00 – 09:00

доц. д-р Владимир Вълканов 430 261-813 -

vvalkanov@fmi-plovdiv.org

vvalkanov@uni-plovdiv.net


Сряда:
12:30 - 13:30

доц. д-р Александър Пенев 430 261-813 - apenev@uni-plovdiv.bg

Четвъртък:
9:45 -10:45

доц. д-р Емил Дойчев 240 261-752 - e.doychev@uni-plovdiv.net Сряда:
11:00 – 12:00
Четвъртък:
9:30 - 10:30
гл. ас. д-р Ася Тоскова 538 261-790 - asya_toskova@uni-plovdiv.bg Сряда:
11:00 – 12:00

Четвъртък:
13:30 – 14:30
гл. ас. д-р Георги Чолаков 240 261-752 682-126 gcholakov@uni-plovdiv.bg

Четвъртък:
8:15 – 9:15
Петък:
16:00 – 17:00

гл. ас. д-р Иван Димитров 430 261-813 - ivandimitrov@uni-plovdiv.bg Четвъртък:
10:00 – 17:00
Петък:
8:00- 9:00
гл. ас. д-р Венета Табакова-Комсалова          
гл. ас. д-р Александър Петров 430 261-813   apetrov@uni-plovdiv.bg

Понеделник:
8:00 - 9:00
Сряда:
8:00 - 9:00

гл. ас. д-р Борислав Тосков 538 261-790 - toskov@uni-plovdiv.bg

Сряда:
11:00 – 12:00

Четвъртък:
13:30 – 14:30

гл. ас. д-р Йордан Тодоров 538 261-790 - jtodorov@uni-plovdiv.bg

Вторник:
12:30 - 13:30

Четвъртък:
13:30 - 14:30

ас. Пенчо Малинов 430 261-813 - pepo-malinov@uni-plovdiv.bg

Четвъртък:
10:00 - 11:00

Петък:
8:00 - 9:00

ас. Ирина Кръстева 430 261-813 - irina_krasteva@uni-plovdiv.bg
Понеделник:
14:00 – 15:00

Вторник:
14:00 – 15:00
ас. д-р Мартин Василев          
проф. д-р Станимир Стоянов - гост преподавател 542
261-768 -
stani@uni-plovdiv.bg Четвъртък: 13:00 – 14:00
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ