Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Платформи и материали за провеждане на дистанционно обучение Бизнес информационни технологии - Редовно    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии - Редовно
Специалност Бизнес информационни технологии - Редовно
Курс Предмет Преподавател Линк за материали Пояснение за достъп

1

Обектно-ориентирано програмиране доц. д-р Николай Павлов Google classroom Студентите ще получат покана на университетския си имейл
Приложна математика доц. д-р Христина Кулина https://classroom.google.com/c/MzEwODA2MjU1Mjky?cjc=mwftzzp Моля да се присъединявате към курса само с  uni-акаунт.
Графикa и презентации доц. д-р Александър Пенев https://classroom.google.com/c/Mjg2NDMwMDIyMDA3?cjc=lixdpka вход само със студентски ПУ акаунт
Банково дело и банкови информационни системи доц. д-р Иван Соколов Google classroom Студентите ще получат покана на университетския си имейл
Спорт 2 група Classroom Код: f2akg3j Meet
3 група Classroom Код: 3myzjhv
 
2 Информационни технологии в интернет гл. ас. д-р Христо Христов Google classroom Изпратени са покани за присъединяване на студентските e-mail адреси
Програмиране в интернет с PHP и MySQL доц. д-р Емил Хаджиколев Лекции, доц. Хаджиколев: meet.google.com/erb-qoak-bfq

Материали: http://edu.studentschool.eu/
Упражнения. ас. М. Гочева: 2а, 2б гр. Classroom - код: a5ejoif
Упражнения. ас. Хоптериев:
с имейл от @uni-plovdiv.bg
Иконометрия доц. д-р Анна Малинова Google classroom Студентите ще получат покана на университетския си имейл
 
3 Моделиране и управление на процеси доц. д-р Елена Сомова Лекции доц. д-р Е. Сомова - връзка с материали

Упражнения 1а, 1б група - ас. М.Гочева - Classroom - код:  jn4tfmt
Упражнения 2а, 2б група- докт. Г. Гочев - Classroom - код: qhy7z7g
с имейл от домейна @uni-plovdiv.bg
Инвестиции и инвестиционни техники проф. д-р Андрей Захариев meet.google.com/jvu-vpyt-nro zandrey@uni-plovdiv.bg
Уеб-дизайн доц. д-р Тодорка Глушкова https://classroom.google.com/u/1/c/MzExMDA3OTQwNjI4 класна стая -лекции и упражнения
 
4   Обзорни лекции проф. д-р Асен Рахнев https://meet.google.com/yde-ghin-jzz  
Бизнес информационни системи доц. д-р Н. Павлов/доц. д-р Кремена Стефанова Google classroom Студентите ще получат покана на университетския си имейл
Издателски системи проф. д-р А.Голев/доц. д-р Кремена Стефанова Google classroom Студентите ще получат покана на университетския си имейл
Последна актуализация: 02.04.2021г.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ