Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2011 година протокол № 55 / 11.05.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 55 / 11.05.2011

РЕШЕНИЕ 1: ДС реши на 18.05.2011 г. (сряда) от 13:00 ч. да се проведе ФС на ФМИ при следния дневен ред:

  1. Предложение за присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза" на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
  2. Специфични изисквания на ФМИ за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности.
  3. Правила за провеждане на изпити.
  4. Приемане на доклад-самооценка за следакреди­­тационния контрол по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
  5. Утвърждаване на Избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2011/2012 година.
  6. Докторанти.
  7. Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: да се предложи на ФС да избере доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов за представител на ФМИ в Управителния съвет на фонд НПД при ПУ „Паисий Хилендарски" (на мястото на доц. д-р Неделчо Велев Милев).

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение във връзка с постъпил доклад от проф. д.м.н. Христо Семерджиев (ръководител на катедра „Приложна математика и моделиране") за частични промени в учебния план на спец. „Приложна математика": до края на учебната година да се обсъди бъдещето на специалностите „Математика" и „Приложна математика" и да се направят кардинални промени за тях.

РЕШЕНИЕ 4: на 18.05.2011 г. от 12:00 ч. да се проведе ДС на ФМИ. 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ