Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Катедри Приложна математика и моделиране    English
Факултет по математика и информатика - Приложна математика и моделиране

КАТЕДРА „ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И МОДЕЛИРАНЕ“

Състав
Кабинет
Служ. тел.
Дом. тел.
E-mail адрес
Приемно време
доц. д-р Дойчин Бояджиев
ръководител
543 261-762 679-848 dtb@uni-plovdiv.bg

Сряда: 12.00 - 13.00

проф. д.м.н. Снежана Христова 342 261-746 661-747 snehri@uni-plovdiv.bg  Сряда: 11.00 - 12.00
проф. д.м.н. Снежана Гочева 540 261-762 265-842 snow@uni-plovdiv.bg Вторник: 12.30 - 13.30
доц. д-р Веска Нончева 342 261-746 960-981 wesnon@uni-plovdiv.bg Петък: 8.15 - 9.15
доц. д-р Христина Кулина 338 261-737 - kulina@uni-plovdiv.bg Вторник: 9.00 - 10.00
гл. ас. д-р Десислава Войникова 540 261-762  - desi_voynikova@uni-plovdiv.bg Понеделник: 12.30 - 13.30
Вторник: 10.45 - 11.45 
гл. ас. д-р Павлина Атанасова 338 261-749 03111-2274 atanasova@uni-plovdiv.bg Вторник: 13.00 - 14.00
Четвъртък: 10.00 - 11.00 
гл. ас. д-р Петър Копанов 338 261-737 03444-6235 petkop@uni-plovdiv.bg Сряда: 12.00 - 13.00
Петък: 12.00 - 13.00 
гл. ас. д-р Атанас Иванов
538 264-790  - aivanov@uni-plovdiv.bg Вторник: 10.45 - 11.45
Сряда: 13.30 - 14.30
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ