Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Катедри Компютърни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Компютърни технологии

КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ“

Състав Кабинет Служ. тел. E-mail адрес Приемно време
проф. д-р Асен Рахнев
ръководител катедра
545
032 261-773
assen@uni-plovdiv.bg Сряда: 12:00 – 13:00 Meet
проф. д-р Антон Илиев, зам.-ректор 440 032 261-759 aii@uni-plovdiv.bg

Вторник: 16:00 – 17:00
каб. 111, Ректорат на ПУ

Meet
доц. д-р Анна Малинова 237 032 261-745 malinova@uni-plovdiv.bg Понеделник: 12:30 – 13:30 Meet
доц. д-р Николай Павлов, зам.-декан 244 032 261-747 nikolayp@uni-plovdiv.bg

Вторник: 11:00 – 12:00

Meet
доц. д-р Тодорка Глушкова 237 032 261-745 glushkova@uni-plovdiv.bg Сряда: 12:15 – 13:15 Meet
доц. д-р Кремена Стефанова 237 032 261-745 kstefanova@uni-plovdiv.bg Сряда: 13:30 – 14:30 Meet
гл. ас. д-р Димитър Благоев 244 032 261-747 dblagoev@uni-plovdiv.bg    Петък: 9:00 – 10:00 Meet
гл. ас. д-р Георги Шарков 244 032 261-747 gsharkov@uni-plovdiv.bg Четвъртък: 17:15 – 18:15 Meet
гл. ас. д-р Елена Тодорова 241 032 261-753 etodorova@uni-plovdiv.bg Сряда: 11:30 – 12:30
Четвъртък: 08:15 – 09:15
Meet
гл. ас. д-р Мая Стоева 242 032 261-748  mstoeva@uni-plovdiv.bg Четвъртък: 13:30 – 14:30 Meet
гл. ас. д-р Мария Василева 444 032 261-764 mariavasileva@uni-plovdiv.bg  Сряда: 10:45 – 11:45 Четвъртък: 08:15 – 09:15 Meet
гл. ас. д-р Веселин Кюркчиев 545 032 261-773 vkyurkchiev@uni-plovdiv.bg Четвъртък: 13:30 – 14:30 Meet
ас. Георги Спасов 244 032 261-747 georgi.spasov@uni-plovdiv.bg Вторник: 14:30 – 15:30
Петък: 12:00 – 13:00
Meet
ас. Павел Кюркчиев 440 032 261-759 pkyurkchiev@uni-plovdiv.bg Четвъртък: 10:45 – 11:45 Meet
ас. Виктор Матански 440
 032 261-759  matanski@uni-plovdiv.bg Понеделник 12:30 – 13:30 Петък: 12:30 – 13:30 Meet
ас. Мария Добрева 244 032 261-747 m-dobreva@uni-plovdiv.bg Петък: 13:00 – 14:00 Meet
ас. Иван Желев 244 032 261-747 izhelev@uni-plovdiv.bg Сряда: 16:00 – 17:00
Четвъртък:13:30 – 14:30
Meet
ас. д-р Симеон Монов 545 032 261-773  smonov@uni-plovdiv.bg Сряда: 12:00 – 13:00
Четвъртък: 13:30 – 14:30
Meet

проф. д.м.н. Снежана Христова 

гост-преподавател

342 032 261-746 snehri@uni-plovdiv.bg Понеделник: 11:00 – 12:00 Meet
проф. д-р Николай Кюркчиев гост-преподавател 545 032 261-773 nkyurk@math.bas.bg Четвъртък: 10:00 – 11:00 Meet
доц. д-р Евгения Ангелова
гост-преподавател
545 032 261-773 eangelova@uni-plovdiv.bg Вторник: 13:00 – 14:00 Meet

 

mariavasileva@uni-plovdiv.bg
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ