Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Катедри Компютърни системи    English
Факултет по математика и информатика - Компютърни системи

КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ“

Състав Кабинет Служ. тел. Дом. тел.
E-mail адрес
Приемно време
проф. д-р Ася Стоянова-Дойчева
ръководител
240 261-752 - astoyanova@uni-plovdiv.bg

Вторник: 13:30 - 14:30

проф. д-р Иван Ганчев
542 261-768 - ivgan@uni-plovdiv.bg


Понеделник: 17:00 - 18:00

доц. д-р Генчо Стоицов 430 261-813 673-956 stoitzov@uni-plovdiv.bg


Понеделник: 12:30 - 13:30

доц. д-р Владимир Вълканов 430 261-813 -

vvalkanov@fmi-plovdiv.org
vvalkanov@uni-plovdiv.net

Сряда: 10:30 - 11:30

доц. д-р Александър Пенев 243 261-750 - apenev@uni-plovdiv.bg

Понеделник: 12:30 - 13:30

доц. д-р Емил Дойчев 240 261-752 - e.doychev@uni-plovdiv.net Вторник: 10:00 - 11:00
доц. д-р Ваня Иванова 341 261-754 032 660-135 vantod@uni-plovdiv.bg Сряда: 11:30 - 12:30
гл. ас. д-р Ася Тоскова 538 261-790 - asya_toskova@uni-plovdiv.bg Понеделник: 13:30 - 14:30
Сряда: 18:45 - 19:45
гл. ас. д-р Георги Чолаков 240 261-752 682-126 gcholakov@uni-plovdiv.bg

Вторник: 13:30 - 14:30
Петък: 17:00 - 18:00

гл. ас. д-р Иван Димитров 430 261-813 - ivandimitrov@uni-plovdiv.bg Понеделник: 11:45 - 12:45
Сряда: 13:30 - 14:30
гл. ас. д-р Венета Табакова-Комсалова 542   261-768  -   Понеделник: 13:30 - 14:30
Вторник: 12:30 - 13:30
гл. ас. д-р Александър Петров 430 261-813   apetrov@uni-plovdiv.bg

Сряда: 08:00 - 09:00
Петък: 08:00 - 09:00

гл. ас. д-р Борислав Тосков 538 261-790 - toskov@uni-plovdiv.bg

Понеделник: 13:30 - 14:30
Сряда: 18:45 - 19:45

гл. ас. д-р Йордан Тодоров 538 261-790 - jtodorov@uni-plovdiv.bg

Понеделник: 10:00 - 11:00
Вторник: 10:00 - 11:00

ас. Пенчо Малинов 430 261-813 - pepo-malinov@uni-plovdiv.bg

Понеделник: 11:45 - 12:45
Сряда: 13:30 - 14:30

ас. Ирина Кръстева 430 261-813 - irina_krasteva@uni-plovdiv.bg
Сряда: 12:00 - 13:00
Петък: 09:00 - 10:00
гл. ас. д-р Мартин Василев 538   261-790  -  mvassilev@uni-plovdiv.bg Понеделник: 09:00 - 10:00
Четвъртък: 09:00 - 10:00
ас. д-р Константин Русев 430 261-813 -    
ас. Себиха Маданска 430 261-813 -    
проф. д-р Станимир Стоянов - гост преподавател 542
261-768 -
stani@uni-plovdiv.bg Четвъртък: 12:15 - 13:15
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ