1.1. Въведение

Mathematica е сред най-мощните съвременни компютърни системи за научни изчисления. Всичко, което би могло да се пресметне на ръка и/или с компютър от различните математически дисциплини и приложенията на математиката могат да се третират лесно с Mathematica. Добре развитото символно смятане, графичните възможности и интерактивния стил правят системата подходяща за разработка на живи уроци и учебни помагала. Затова тя е еднакво полезна за учители, университетски преподаватели, информатици, инженери и изследователи от различни области. Понастоящем Mathematica е широко застъпена в учебния процес на голям брой университети по целия свят, при изучаване на алгебра, математически анализ, диференциални уравнения и други дисциплини, но също така се използва и в училищата. Общият брой потребители е над два милиона. Освен стандартните версии на системата, на пазара се предлагат пакети в много изследователски направления, като приложна физика, финансова математика, приложна статистика, биоматематика и др. Mathematica е една от най-развитите компютърни системи за научни пресмятания наред с Matlab, Maple, Derive, Reduce и др.

Mathematica е продукт на фирмата Wolfram Research: www.wolfram.com