1.13. Двумерна графика чрез функцията   Show [Graphics [ примитив ] ]

Задаване на елементи от  графиката  с примитив. Примитивът е геометричен обект, който е част от графика - точка, линия, елипса, куб и т.н.

Примитив   Графичен обект   
 
Point[ {x,y}]  Дефинира  точка с координати  {x,y}.
Line [  { {x1,y1},{x2,y2},...}]  Дефинира  правоъгълник с дадените върхове.
Rectangle[{xmin, ymin},{xmax, ymax}]  Дефинира плътен многоъгълник.  
Polygon[  { {x1,y1},{x2,y2},...}]  Параметрична крива, t -параметър.
Circle [ {x,y} , r ]  Параметрични криви, t -параметър.
Disk [ {x,y} , r ]  Дефинира плътен диск.  
Disk [ {x,y} , {r1,r2} ]  Дефинира плътна елипса.