1.11. Стандартни пакети за двумерна и тримерна графика

  Стандартните вградени пакети на  Mathematica  дефинират допълнителни множества от функции за алгебра, анализ, графика, дискретнаматематика, числени методи, теория на числата, статистика и др. Тук даваме няколко основни пакета за двумерна и тримерна графика.   

Стандартни пакети за графики   Описание   
 
<<Graphics`Graphics`    Въвежда стандартния допълнителен пакет за графика, няколко от функциите му са:
       BarChart[ списък]     Представя данните с диаграми.
       PieChart[ списък]        Представя данните със сектори.
       PolarPlot[ ft, {t, tmin,tmax}  ]     Рисува параметрична крива ft, t -параметър, който се променя от tmin до tmax.     
 
<<Graphics`Animation`Въвежда стандартния допълнителен пакет за анимация, няколко от функциите му са:   
       Animate [ графика, {t, tmin,tmax}   ]      Анимиране на графика по параметър  t.
       ShowAnimation[{gr1, gr2,...}     Едновременно движи редица от графични обекти, запомнени в променливи   gr1, gr2,...
              
 
<<Graphics`InequalityGraphics`   Въвежда стандартния допълнителен пакет за графики, изобразяващи решенията на неравенства в 2D, 3D области или област от комплексни числа Няколко от функциите му са:
     InequalityPlot[ ineqs, {x, xmin, xmax}, {y, ymin, ymax} ]      Рисува графичното решение на множеството неравенства  ineqs в равнината.  
     InequalityPlot3D[ ineqs, {x, xmin, xmax}, {y, ymin, ymax}, {z, zmin, zmax} ]      Рисува графичното решение на множеството неравенства  ineqs в 3D пространство.