1.10. Тримерна графика  

Функция   Действие   
 
Plot3D[ f, {x, a, b}, {y, c, d} ] Генерира тримерна графика по израза  f  като функция на   x  в интервала [a, b] и  y в интервала [c, d]    
ListPlot3D[{{x1,y1,z1}, {x2,y2,z2},...} ]  Рисува точки със зададените координати   
ListContourPlot[ масив от данни ]Чертае контурна графика   
ListDensityPlot[ масив от данни ] Чертае графика на плътността на масива от данни
ParametricPlot3D[{fx,fy,fz}, {t, tmin,tmax} ]Тримерна повърхност,  t- параметър  
ParametricPlot3D[{fx,fy,fz}, {t, tmin,tmax},{u, umin, umax} ]Тримерна повърхност, t, u -параметри
ParametricPlot3D[ {fx,fy,fz,  s}, {t,tmin,tmax}, {u, umin, umax}]Затъмнява според  функция  s